Brothers Events respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Brothers Events zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Brothers Events aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.playmobeat.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brothers Events (ook niet via een eigen netwerk). Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Brothers Events sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bovengenoemde website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om een van bovengenoemde website te kunnen raadplegen. Op alle evenementen van Brothers Events zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden en huisregels Brothers Evenementen B.V.

 • Bij aankoop van een toegangsbewijs verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels.
 • Een ieder is verplicht aanwijzigen van het personeel op te volgen 
 • Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen, welke voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie
 • Het is verboden om op het terrein, drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang definitief worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie
 • Je bent verplicht je jas in een locker op te bergen. Brothers Evenementen B.V. is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van je persoonlijke spullen. 
 • De bezoeker stemt in met een onderzoek aan zijn kleding 
 • Bezoekers verklaren op de hoogte te zijn van het aanwezig camerasysteem. Tevens verklaren zij zich akkoord met opnames.
 • Brothers Evenementen B.V. is gerechtigd om de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te verveelvoudigen en openbaarmaken. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein

Verder kan toegang geweigerd worden indien: 

 • Men jonger is dan 25 jaar, of zich niet kan legitimeren 
 • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt 
 • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten 
 • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers
 • Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enig vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal daar onverwijld aangifte worden gedaan bij de politie
 • Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal deze desnoods met toepassing van gepast geweld van het terrein worden verwijderd
 • De directie, de eigenaren van deze locatie danwel personen dien in deze onderneming werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiele danwel immateriéle schade , die bezoekers van de locatie mochten ondervinden
 • Bij het dragen van sportkleding, sportschoenen en/of caps, word je de toegang geweigerd
 • Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Wanneer je deze niet bij je draagt, word je de toegang geweigerd
 • Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie
 • Roken binnen de locatie is vanaf 01-07-08 bij de wet niet toegestaan. Je kunt wel terecht in de aangegeven rookruimtes
 • Bij het niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door het personeel, de beveiliging of politie, bij hinderlijk gedrag tegenover het personeel, de beveiliging en/of bezoekers, of bij luidruchtig gedrag op het terrein van de StudioA12, maak je jezelf zich schuldig aan overtreding van artikel 461 van het Wetboek van strafrecht. Brothers Evenementen B.V. zal in zo'n geval de politie op de hoogte brengen

Heb je een vraag over Playmobeat?
Je kunt van maandag t/m vrijdag telefonisch contact opnemen, maar je kunt ons natuurlijk ook een mailtje sturen via onderstaand contactformulier.

Brothers Evenementen B.V.
Schoudermantel 52, 3981 AH Bunnik
info@brothers.nl, 030-6570030 

Do you wanna play?
Playmobeat is dé avond die geheel in het teken staat van heel hard feesten op de lekkerste beats, spectaculaire visuals en de beste moves!


21 januari is Studio A12 gevuld met top DJ’s die te gekke beats door de speakers knallen! Urban, Eclectic en House. Het is allemaal aanwezig! 

LINE UP
▪ Sandro Silva
▪ Ravitez
▪ DYNA
▪ DJennah 
Daniel Thomasso
▪ Mucho
▪ Benji
▪ Eric Witlox
▪ GIO BROWN 
▪ Noisy Champ 
▪ Beauty and the Beast
Hosted by Mc Boogshe

Early bird ticket: 7,50 ----> SOLD OUT!
Regular ticket: 10,- ----> SOLD OUT!
Late ticket: 12,50
 

Algemene informatie
Datum: Zaterdag 21 januari 2017.
Locatie: Studio A12 in Bunnik.
Tijden: 23:00 tot 04.30 uur
Tickets: De kaarten zijn nu in de verkoop. Like onze facebookpagina en blijf op de hoogte. 
Minimum leeftijd: Playmobeat is toegankelijk vanaf 18 jaar.
Facebook: Klik HIER om naar de Facebookpagina te gaan. Zet jezelf op aanwezig voor de leukste updates en laatste nieuwtjes! 
Pendelbussen: Klik HIER voor de vertrektijden en opstapplaatsen

LOGIN ON: www.playmobeat.nl 


Tickets voor Playmobeat zijn in de voorverkoop uitsluitend verkrijgbaar via YourTicketProvider.